پایگاه اطلاع رسانیباکتاب آنلاین

پایگاه اطلاع‌رسانی “باکتاب آنلاین”” بعنوان نهاد رسمی اطلاع رسانی صنعت نشر سعی دارد بادرک صحیح از اتفاقات و رخدادهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، شرایط بهره‌مندی عادلانه از اطلاعات و اخبار را برای آحاد دست‌اندرکاران صنعت نشر کشور، بویژه فعالان کسب وکار نشر فراهم نماید.

از ویژگیهای پایگاه اطلاع‌رسانی “باکتاب آنلاین”مي توان به اين نكات اشاره كرد :

–  معرفی آخرین رویدادهای کسب وکار صنعت نشر جهان

– معرفی تکنولوژی های نوین در کسب وکار صنعت نشر

– توجه خاص به شنیدن صداهای مختلف و انتقال آن به مخاطبان

– توجه به رويكردهاي اجتماعي اين صنعت

– انعكاس واقعيت هاي کسب وکار نشر به دست اندركاران، مسئولين،

– کمک به گردش صحیح اطلاعات بین آحاد اقشار صنعت نشرکشور

– پرهیز از حواشی و پرداختن به دغدغه های اصلی کسب وکار نشر

است.