حداقل دو دهه است كه نگرش والدين به تربيت كودك در ايران در حال تغيير است. برخلاف سالهاي قبل كه والدين جوان تنها با استفاده از تجارب بزرگان فاميل، به تربيت فرزندان خود اهتمام مي‌ورزيدند، غالب پدر و مادران امروزي به دنبال فراگيري روشهاي علمي و روزآمد براي آموزش و پرورش فرزندان خود هستند.

پرورش مهارتهاي شخصي، تقويت پايه‌هاي خانواده و رشد بنيه‌هاي اخلاقي فردي و خانوادگي امري است كه كمتر فرد مسئولي بدور از آموزه‌ها و دست‌آوردهاي امروزي در پي ارتقاء آن مي‌باشد.

كتاب 1000 نكته مهم براي تربيت فرزند يكي از معدود كتابهايي است كه آموزشهاي حساس خود را در غالب نكات كليدي و با زبان والدين بيان كرده است.

 

برای خرید کتاب 1000 نكته مهم براي تربيت فرزند اینجا کلیک کنید