آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا بر پیشانی بعضی از افراد ثروتمند بودن و بر پیشانی بعضی دیگر عمری گرفتاری نوشته شده است؟

آیا اين تفاوت در ميزان تحصیلات، هوش، مهارت، زمان، عادات شغلی، ارتباطات، شانس یا میزان حق انتخاب شغل یا حرفه یا نوع سرمایه‌گذاری است؟

احتمالا جواب این سؤال شما را شوكه می‌کند!،

پاسخ اين است: هیچکدام!.

 

اگر از مفاهیم و قوانینی که در این کتاب با آنها آشنا می‌شوید، درست استفاده کنید، در زندگی‌تان تغییر و تحول عظیمی ایجاد خواهد شد. این کتاب برای روخوانی نیست! آن را طوری مطالعه کنید که گويی زندگی‌تان به آن بستگی دارد. سپس قوانین آن را به روش آزمون و خطا در زندگی خود پیاده کنید، هر کدام جواب داد عالی است، از آن پیروی کنید و هر کدام موثر واقع نشد، می‌توانید آن‌را کنار بگذارید.

 

برای خرید این کتاب می توانید از اینجا اقدام کنید.