امروز نسبت به گذشته، شما خيلي سريع‌تر مي‌توانيد با يك نفر ارتباط برقرار و اطلاعات جمع‌آوري كنيد، تصميم بگيريد، يك برند خلق و يا سرمايه آغاز كار را فراهم كنيد و يك ثروت شخصي به دست آوريد. البته عكس اين مطلب هم درست است: امروزه خيلي سريع‌تر از قبل از رقبا عقب مي‌مانيد و از دور خارج مي‌شويد.

اين كتاب در مورد مهارت‌هاي افراد است و اين‌كه چه‌طور بتوانند اين مهارت‌ها را به موقع و هنگام رخ دادن تغييرات خطير به كار گيرند.

اميدوارم اين كتاب – كه بحث اصلي‌اش رفتارهاي انساني و سريع فكر كردن است – بتواند به هر دو گروه كمك و شرايطي فراهم كند تا آن‌هايي كه بي‌حساب مي‌تازند و بي‌صبري و خشونتشان اغلب براي ديگران گران تمام مي‌شود، آن‌چه را فراموش كرده‌اند به ياد آورند. در ضمن اميدوارم چشم آن‌هايي را كه از سرعت تغييرات اطرافشان گيج و گنگ شده‌اند باز كند و به آن‌ها ميل حركت دهد.

 

برای خرید این کتاب اینجا را کلیک کنید