365 راه براي مديريت برخود

 برنامه‌ريزي براي رشد فردي و حرفه‌اي – فقط با چند دقيقه در روز

 

اگر براستي قصد تغيير زندگي و روش زندگي خودتان را داريد به نظر ما يكي از بهترين كتاب‌ها را انتخاب كرده‌ايد.

تا كي فقط بشنويم و فراموش كنيم؟ تا كي فقط “جمله” من همان هستم و مي‌شوم كه مي‌انديشم را فقط بشنويم و با آب و تاب براي ديگران تعريف كنيم ولي خودمان مزة شيرين آن را نچشيده باشيم؟ تا كي فقط بگوييم برنامه‌ريزي اولين اصل زندگي سعادتمند است؟ اگر از همين الان تصميم گرفته‌ايد برنامه زندگي خود را تا لحظة وداع با دنيا به طور منسجم تنظيم كنيد، با ما همراه باشيد.