یک نشان ویژه قوی سبب تحول در موقعیت شغلی خواهد شد. این کتاب به شما خواهد آموخت که چگونه آنرا ایجاد نمایید. ممکن است متعرض شوید که مگر پودر رختشویی یا نوشابه هستید که اصول بازاریابی شامل حالتان گردد!