خواه یک فرد ماهر در تجارت هستید، یا اگر می خواهید چنین شخصی شوید، اولین نکته در طراحی شغلی شما این است که خود را با افراد شرور درگیر نکنید. صاحب پرفروش ترین کتاب، مارک مک کورمک در این کتاب به شما می گوید که چگونه با حس خود در نهایت، برنده معامله های مهم باشید.

 

برای خرید کتاب “اینجا” کلیک کنید