چاپ کتاب خود را در هر تیراژ که مایلید به ما بسپارید

سئوالات متداول

 

embarassed ارسال سفارش انجام شده به چه شکل است؟

laughing انواع روشهای مناسب در تهران پیک آژانسی و تحویل در محل چاپخانه و برای شهرستان ارسال توسط باربری که در این فرآیند هزینه حمل تا باربری در فاکتور شما لحاظ شده است و شما در هنگام تحویل بار، هزینه باربری را پرداخت خواهید کرد.

01-Alef.jpg
02-Pajoheshgah.jpg
03-RahAvard.jpg
04-Daneshgha.jpg
05-Unesco.jpg
06-Taalee-andishe.jpg
07-falate-ghare.jpg
08-Nashre-Yekshanbeh.jpg
09-Vista.jpg
10-Charkhofalak.jpg
11-Behnashr.jpg
12-Mohitezist.jpg
13-toranj.jpg
14-taali.jpg
15-Abzare-andishe.jpg